קטגוריה:נהר (שורש)


  • שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. נ־ה־ר א - זרימה.
  2. נ־ה־ר ב - הפצת אור.

אין דפים או קבצים בקטגוריה