Question mark2.svg ערך חלקי
בערך זה הושקעה עבודה והוא מהווה תוספת איכותית למילון, אך במצבו הנוכחי הוא אינו עומד בדרישות הסף של ויקימילון. יוצר הערך (או כל ויקימילונאי) מתבקש לשפר את הערך לפי ההנחיות.


מילת פרידה ושלום כגון היי וביי. מקורה של המילה בסלנג הישראלי מגיע מהמילה Ciao בשפה האיטלקית.