פִּסֵּג אעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא פיסג
שורש וגזרה פ־ס־ג א
בניין
  1. לשון המקרא הגביה ורומם.
    • "שִׁיתוּ לִבְּכֶם לְחֵילָה פַּסְּגוּ אַרְמְנוֹתֶיהָ" (תהלים מח יד)

גיזרוןעריכה

מגזירת פסגה

פִּסֵּג בעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא פיסג
שורש וגזרה פ־ס־ג ב
בניין פִּעֵל
    • לשון חז"ל חילק והפריד ענפים.
    • "אזוב שיש בו שלשה קלחים מפסגו ואוגדו פסגו ולא אגדו אגדו ולא פסגו לא פסגו ולא אגדו כשר" (מסכת פרה יא משנה ט)
    • "הוא עצמו שטעה מפסג בשדות וכרמים עד שמגיע לדרך או לעיר" ( תוספתא בבא מציעא פרק ב)

גיזרוןעריכה

כנראה חילוף ק' ב-ג' פיסק. (נמצא גם בתרגום השבעים)

ראו גםעריכה