עַכּוּ"םעריכה

  1. עבודת כוכבים ומזלות .
  2. עובד כוכבים ומזלות (גויים ונכרים עובדי אלילים).

מילים נרדפותעריכה