עבר זמנו בטל קרבנו

עָבַר זְמָנוֹ בָּטֵל קָרְבָּנוֹעריכה

  1. מה שלא נעשה בזמן הנכון, שוב לא יועיל גם אם יעשה.

מקורעריכה

  • תוספות למסכת ברכות פרק ד על מה שנאמר בגמרא "עבר יומו בטל קרבנו".