סָאָ"לעריכה

  1. סגן אלוף.
    דרגת קצין בצה"ל.

ראו גםעריכה