נספח:לוח הזמנים הגאולוגי

לוח הזמנים הגאולוגי הוא לוח זמנים המציג את הזמן הגאולוגי, כלומר את התקופות הגאולוגיות לפי סדרן.


זמן סיום התקופה תקופה תור עידן
עד ימינו הולוקן
(Holocene)
רביעון (Quaternary) קנוזואיקון
(Cenozoic)
10,000 פליסטוקן
(Pleistocene)
1.6 מיליון פליוקן
(Pliocene)
ניאוגן
(Neogene)
שלישון
(Tertiary)
5 מיליון מיוקן
(Miocene)
23 מיליון אוליגוקן
(Oligocene)
פליאוגן
(Paleogene)
38 מיליון איאוקן
(Eocene)
55 מיליון פליאוקן
(Paleocene)
64.3 מיליון קרטיקון עליון (Upper Cretaceous) קרטיקון
(Cretaceous)
מזוזואיקון
(Mesozoic)
100 מיליון קרטיקון תחתון (Lower Cretaceous)
146 מיליון יורה עליונה או מלם יורה
(Jurassic)
157 מיליון יורה תיכונה או דוגר
178 מיליון יורה תחתונה או ליאס
208 מיליון טריאס ראשון או עליון טריאס (Triassic)
227 מיליון טריאס שני או תיכון
242 מיליון טריאס שלישי או תחתון
251.1 מיליון פרם (Permian) פלאוזואיקון (Paleozoic)
286 מיליון קרבון פנסילבני
(Pennsylvanian) או עליון
קרבון
(Carboniferous)
325 מיליון קרבון מיסיסיפי
(Mississippian)
360 מיליון דבון (Devonian)
408.5 מיליון סילור (Silurian)
443.5 מיליון אורדוביק (Ordovician)
490 מיליון קמבריון (Cambrian)
600 מיליון פרקמבריון (Precambrian)