לא היה ולא נברא

לֹא הָיָה וְלֹא נִבְרָאעריכה

  1. שלילת קיום אירוע כלשהו או דבר מסוים בצורה חד־משמעית ומוחלטת.

מקורעריכה

  • מקור הביטוי בתלמוד: "...איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה..." (בבא בתרא, ט"ו ע"א).

ביטויים קרוביםעריכה