לֹא הִיא

עריכה
  1. לֹא כָּךְ הַדָּבָר

מקור

עריכה
  • לשון חז"ל נפוצה
  • דוגמה: אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר: כל תלמיד שאין תוכו כברו - לא יכנס לבית המדרש. ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי. אמר רבי יוחנן: פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן, חד אמר: אתוספו ארבע מאה ספסלי; וחד אמר: שבע מאה ספסלי. הוה קא חלשא דעתיה דרבן גמליאל, אמר: דלמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל. אחזו ליה בחלמיה חצבי חיורי דמליין קטמא.(הראוהו החלומו כדים לבנים מלאים אפר לרמז שאותם תלמידים אין תוכם כברם) ולא היא, ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה (הדבר לא היה אמת ורצו רק להרגיע אותו) תבנית:צט/בבלי.

ראו גם

עריכה