ל"לעריכה

  1. למה לי.
  2. לית ליה, לית לן, (ארמית-אין לו, אין לה, אין לנו).