כל דאלים גבר

כָּל דְּאַלִּים גָּבַרעריכה

  1. שלטון הכוח.
    • צריך לפעול בכל דאלים גבר על מנת לשלוט במשטר דיקטטורי.
    • "הימים ההם היו ימים ללא משפט ונימוס וסדרים, אך 'משפט האגרוף וכל דאלים גבר' משל מסביב" ("ארץ חמדה", נחום סוקולוב)
    • "עוד שאלה גדולה דכאה את לבם: מדוע צלמות ולא סדרים בעניני העולם, כל דאלים גבר ואיש זרוע לו הארץ וישרי לב וצדיקים מעונים ונדכאים?" ("צרעת נושנת", משה ליב ליליינבלום)

מקורעריכה

  • מקורו של הביטוי (בארמית) בתלמוד, והוא מופיע שם בשתי סוגיות: במסכת גיטין, דף ס, ע"ב, ובמסכת בבא בתרא, דף לד, ע"ב. בשני המקרים מדובר בסיטואציות בהן ישנו ויכוח בין שני אנשים או שתי קבוצות על בעלות ברכוש או במשאב, והגמרא מנסה להכריע במחלוקת. כך למשל בסוגיה השנייה מדובר בסירה שהיו רבים עליה שני אנשים. כל אחד מהם אמר שהסירה שייכת לו. אחד מהם פנה לבית הדין וביקש שבית הדין יצווה לתפוס את הסירה או להוציא את הסירה מידי הצד השני. בהעדר ראיות והוכחות לשני הצדדים לזכותם בירושת הנכס, דעתו של רב נחמן היא: כל דאלים גבר - החזק יזכה ברכוש.

ראו גםעריכה