כלאחר יד

כִּלְאַחַר יָדעריכה

ניתוח דקדוקי
כתיב מלא כלאחר יד
הגייה* kil'akhar yad
חלק דיבר תואר־הפועל
מין
שורש
דרך תצורה צירוף
נטיות
  1. כבדרך אגב, ללא מאמץ, ללא השקעה שבדרך כלל נדרשת למעשה זה, ללא תשומת לב, מבלי להקנות חשיבות לדבר.
    • כותבים כלאחר יד, ללא בדיקה מעמיקה.
    • אין לבטל חוקים כלאחר יד, כשם שאין לחוקק חוקים חדשים כלאחר יד.

מקורעריכה

  1. בלשון חז"ל לענין איסור מלאכה בשבת. עשית מלאכה באחורי היד, כלומר שלא בדרך שהמלאכה נעשית בדרך כלל. "מחמר כלאחר יד נמי; דאיסורא דאורייתא ליכא, איסורא מדרבנן מיהא איכא (תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף סו ע' ב) (מחמר כלאחר יד גם כן; אמנם איסור מהתורה אין כאן, איסור מדרבנן מכל מקום יש).