טהר את השרץ בק"ן טעמים

טִהֵר אֶת הַשֶּׁרֶץ בְּק"ן טְעָמִיםעריכה

  1. מצא תירוצים רבים להצדקת מעשה רע.
    • יכולני לטהר את השרץ בק"נ טעמים - יש לי היכולת להביא ראיות לכך שהשרץ (בע"ח טמא) טהור ויש לי 150 סיבות לטהרו.

מקורעריכה

  • "תנא תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים." (עירובין יג ב)

ראו גםעריכה