חדר"געריכה

  1. חרם דרבנו גרשום.
    חרם נגד העובר על תקנות שתיקן רבנו גרשום. מאה 11-10.

ראו גםעריכה