ח"אעריכה

  1. חיל אויר.
  2. חלק אל"ף. וכך ח"ב ח"ג ח"ד וכך הלאה.