זצ"זעריכה

  1. זווית צלע זווית.
    האלמנטים בשני משולשים אשר צריכים להיות שווים, בהתאמה, על מנת שתהיה חפיפה.

ראו גםעריכה