צצ"זעריכה

  1. צלע צלע זווית.
    האלמנטים בשני משולשים אשר צריכים להיות שווים בהתאמה, על מנת שתהיה חפיפה.
    • שני משולשים אשר להם צלע, צלע סמוכה והזווית מול הצלע הגדולה, שווים בהתאמה, הם חופפים, והחפיפה היא לפי צצ"ז.

ראו גםעריכה