זַסְשֶׁרֶ"ץ עריכה

  1. ז', ס', ש', ר', ץ'.
    חמש האותיות השורקות שמוצאן הוא מהשיניים.