זו נבלה וזו טרפה

זוֹ נְבֵלָה וְזוֹ טְרֵפָהעריכה

  1. בחירה בין שתי אפשרויות גרועות.

מקורעריכה

  1. ביטוי מהעברית החדשה, הנוצר בקהילות של המזרח־התיכון. הן נבלה והן טרפה מתארים בהמה שנמצא פגם בשחיטתה, ועל‏‏־כן אינה כשרה למאכל. "הלא בלעם אוהב את עמלק שהוא מים במינו, ושניהם שונאים את ישראל בתכלית, וזה נבלה וזה טריפה" (שו"ת ישכיל עבדי, ר' עובדיה הראיה)

ביטויים קרוביםעריכה