זו נבלה וזו טרפה

  1. בחירה בין שתי אפשרויות גרועות.

מקור

עריכה
  1. ביטוי מהעברית החדשה[דרושה הבהרה] , הנוצר בקהילות של המזרח־התיכון. הן נבלה והן טרפה מתארים בהמה שנמצא פגם בשחיטתה, ועל‏‏־כן אינה כשרה למאכל. "הלא בלעם אוהב את עמלק שהוא מים במינו, ושניהם שונאים את ישראל בתכלית, וזה נבלה וזה טריפה" (שו"ת ישכיל עבדי, ר' עובדיה הראיה)

ביטויים קרובים

עריכה