פתיחת התפריט הראשי

ולק"חעריכה

  1. ועדה לשימור קרקע חקלאית.