ד"לעריכה

בדר"כ וד"ל

  1. ודי למבין.
  2. ודי לחכימא. קיצור הביטוי די לחכימא ברמיזא (די לחכם ברמז)

ד"לעריכה