השורש ב־ע־ת הוא שורש מגזרת השלמים.

נטיות הפעלים

עריכה
ב־ע־ת עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל
נִפְעַל נִבְעַת
הִפְעִיל הִבְעִית מַבְעִית יַבְעִית הַבְעֵת לְהַבְעִית
הֻפְעַל -אין- -אין-
פִּעֵל בִּעֵת מְבַעֵת יְבַעֵת בַּעֵת לְבַעֵת
פֻּעַל בֻּעַת מְבֹעָת יְבֹעַת -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל