ב"רעריכה

  1. בן רֶבּ.
  2. בן רבי.
  3. בראשית רבה.
  4. בינה רשתית (ראה ערך מב"ר)