אוי לרשע אוי לשכנו

אוֹי לָרָשָׁע אוֹי לִשְׁכֵנוֹ

עריכה
  1. רע יהיה לאדם אשר יתחבר לרשעים.

מקור

עריכה
  • במשנה במסכת נגעים, בעניין אופן הטהרה של בית מנוגע, נאמר שבמקרה של קיר משותף, גם השכן ייאלץ להשתתף בתהליך: ”מִכָּאן אָמְרוּ: אוֹי לָרָשָׁע אוֹי לִשְׁכֵנוֹ – שְׁנֵיהֶן חוֹלְצִין, שְׁנֵיהֶן קוֹצְעִין, שְׁנֵיהֶן מְבִיאִין אֶת הָאֲבָנִים“ (משנה, מסכת נגעיםפרק יב, משנה ו). באבות דרבי נתן (נוסח א' פרק ט') אמרו על כך: "אוי לרשע אוי לשכינו – עונותיו של רשע גרמו לסתור כתלו של צדיק" .
  • ”...וג' [שבטים] של דרום שהיו לבעלי מחלוקת סמוכין אבדו עמהם, ועליהם נאמר: אוי לרשע אוי לשכנו. ומי היו בעלי מחלוקת קרח בן יצהר בן קהת ולפי שהיו סמוכים להם ראובן ושמעון וגד היו כולם בעלי מחלוקת“ (במדבר רבה, פרשה ג, סימן יב).

ראו גם

עריכה