א'עריכה

  1. אדון.
  2. (חוק ומשפט) עניין אזרחי, תיק אזרחי. הניגוד הוא עניין פלילי, תיק פלילי.
  3. (צה"ל) אחרַאי ל־.
  4. (צה"ל) (גשר) אירי.
  5. (צה"ל) קוד אירוע המציין טיפול באוּכלוּסייה, במערכת השלישות הצבאית.

קישורים חיצונייםעריכה

סימוכיןעריכה

  1. צה"ל: אגף המבצעים - חטיבת תוה"ד, מילון הקיצורים וראשי התיבות (קישור), 2010.

א/עריכה

  1. (צה"ל) קידומת למִספרו האישי של חייל ששירות החובה שלו (כולו או מקצתו) נדחה.
  2. (צה"ל) קידומת למִספרו הצבאי של חייל בעתודה האקדֵמית של צה"ל.

סימוכיןעריכה

  1. צה"ל: אגף המבצעים - חטיבת תוה"ד, מילון הקיצורים וראשי התיבות (קישור), 2010.