1. שומר חינם.
  2. (כלכלה) שקל חדש.
  3. (תקשורת) שידור חוזר.