SCR עריכה

  1. (רפואה) Skin Conductance Response.‏ (אנגלית)
    תגובת מוליכות העור. שינוי במוליכות העור, הקשורה לתהליכים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים המתרחשים בגוף.
  2. (אלקטרוניקה) Silicon-Controlled Rectifier
  3. [זהום אויר] Selective catalytic reduction ‏ (אנגלית)
    מערכת קטליטית המונעת פליטת תחמוצות חנקן שהן תוצרי בערה בתנורים ומנועים וממירה את תחמוצות החנקן לגז חנקן ואדי מים

מילים נרדפות עריכה