תבנית:גלגול

גלגולי מילה

תבנית זו נועדה לסייע בהצגת גלגוליה של מילה - הן גלגוליה בשפות שונות והן גלגוליה בתורת ההגה. יש להשתמש בתבנית רק כאשר התהליך ידוע בוודאות או בסבירות גבוהה. כאשר יש כמה אפשרויות, כמו בכימיה, רצוי להשתמש בטקסט רגיל.

התבנית מקבלת בין שניים לשמונה פרמטרים. לכל פרמטר תקדם האות העברית המציינת את מספרו בגימטריה (כלומר לפרמטר הראשון תקדם האות אל"ף, לשני האות בי"ת וכולי). למשל:

קוד ויקי תוצאה
{{גלגול|א=kabkabu*, הכפלה מבסיס kab-*|ב=kawkabu*|ג=kokabu*}} kabkabu*, הכפלה מבסיס kab-*‏ ‏ kawkabu*‏ ‏ kokabu*‏