תבן לעפרים

תֶּבֶן לַעֲפָרַיִםעריכה

  1. דבר שמצוי בשפע ולא נחוץ ממנו עוד (נפוץ בעיקר בצרוף "מכניס תבן לעפריים").
    • "מי שבא בשם הצעירים ללמדנו רק זאת, כי יש לנו צורך בחיים לאומיים בריאים, ככל העמים, אינו אלא כמכניס תבן לעפריים" (שינוי הערכין, אחד העם).

מקורעריכה

  1. מקור הניב במדרש על סיפור תנ"כי: ”אמר ליה מזוג רותחין והיו רותחין, פושרין והיו פושרין, אמר מה יוסף תבן לעפרים אתה מכניס, קדרים בכפר חנינא, גזזין בדמשק, חרשין במצרים באתר דחרשין חרישין“ (בראשית רבה, פרשה פו, סימן ה). מקור נוסף הוא בתלמוד הבבלי: ”אמרי ליה יוחנא וממרא למשה תבן אתה מכניס לעפריים אמר להו אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקול“ (בבלי, מסכת מנחותדף פה, עמוד א).

"עפריים" היא כנראה שם מקום ששפע בתבן.

ביטויים קרוביםעריכה

ראו גםעריכה