תבלחט"א

תבלחט"אעריכה

  1. תבדל לחיים טובים ארוכים.

מילים נרדפותעריכה