ת"תעריכה

  1. תלמוד תורה
  2. תרומה תצוה. חלק מהביטוי: שובבי"ם ת"ת, המתייחס לתקופת השנה בה קוראים פרשיות אלו בתורה.