שובבי"ם

שובבי"םעריכה

  1. שמות וארא בוא בשלח יתרו משפטים. המתייחס לתקופת השנה בה קוראים פרשיות אלו בתורה.