ת"לעריכה

  1. תלמוד לומר. (יש מנקדים תִּלְמוֹד לוֹמר ומקובל יותר תַּלְמוּד לוֹמַר ביטוי תלמודי שמשמעותו לומדים מהכתוב ש־)
  2. [ארמית] תיפוק ליה (ביטוי תלמודי מילולית "תצא לו" הכוונה יִלָּמֵד מכך)