שיחה:בלה

שיחות פעילות
ריק

ערך זה נכתב במסגרת תחרויות כתיבת הערכים לשנת 2016.


משוב השופטיםעריכה

שאלה מילונאית היא אם אין צורך להפריד את 'בילה את' (במשמעות 'השחית, גרם למשהו להתבלות') מן המשמעות החדשה של הפועל 'בילה' כפועל עומד (קיצור של 'בילה את הזמן') שעניינו 'העביר את הזמן (בנעימים)'. החוליה המקשרת היא "בילה את הזמן". מכל מקום אם מביאים את שני המשמעים בערך אחד חייבים להעמיד על ההבדל התחבירי (פועל יוצא ופועל עומד). עוד יש למצוא דרך להבהיר שהפועל כמעט שאינו משמש בעברית בת ימינו במשמע 1. במילון אבן-שושן מובא משמע נוסף של הפועל והוא 'האריך ימים אחרי...' במשפטים המדגימים - אין ביטוי למשמעות של 'העביר את הזמן בנעימים'. כמו כן אפשר להביא דוגמאות לא רק לצורת עבר נסתר.

חזרה לדף "בלה".