שיחה:אמלל

שיחות פעילות
ריק

ערך זה נכתב במסגרת תחרויות כתיבת הערכים לשנת 2016.

לשון עתידעריכה

  • האם יש צורך להתיחס גם למילה "אֲמַלֵל" (שורש מ־ל־ל, מדבר, עתיד)?
  • האם זהו הניקוד המדויק למילה? Dotanbd (שיחה) 16:57, 1 בינואר 2017 (IST)

לא. מתעסקים רק בפעלים, בגוף שלישי עבר יחיד. במקרה זה: אִמְלֵל ראוי להתייחסות.

אמלל ב - מנוקד כך: אֻמְלַל. בניין פֻּעַל. וגם ההגדרה צריכה להיות מנוסחת כמו שמנסחים הגדרה של פועל ולא של שם תואר.
ראיתי שיש גם אֲמֵלָל, שהיא צורת משנה לתואר אֻמְלָל. לשיקולך, אם לציין זאת.
אבל אם כבר הגדרת "אמלל" בבניין פיעל, אז כנראה מיותר גם להגדיר את "אומלל" בבניין פועל.
דני ב. (שיחה) 23:33, 7 בינואר 2017 (IST)

ביקורת טרום שיפוטיתעריכה

לבקשתכם הננו מתכבדים להעיר לערך שכתבתם:

הגדרה א1
קשה לי להגדיר תואר מופשט (אומלל) כעצם מוחשי (אדם).
במשפט המדגים, יש להקפיד על כתיב מלא.
הגדרה א2
נראה לי שניתן לאחד את א1 וא2. בכתיבת ההגדרה המאוחדת נסה למעט בשימוש במילים נרדפות. מקומן של אלה בסעיף "מילים נרדפות".
גיזרון
יפה ציינת שהמקור הוא בתנ"ך. על כן במשפט המדגים הראשון של ההגדרה הבא את הציטוט המתאים מהתנ"ך (תבנית:צט/תנ"ך). וציין את הרובד מימין להגדרה (תבנית:רובד).
הגדרה ב
השימוש במילה אֻמְלָל (בבניין פֻּעָל) בימינו הוא כפי הנראה נדיר מאוד (אולי גם לאור העובדה שהגיית פועל זה היא כהגיית תואר־השם). הואיל וטוב עשית כשהגדרת את אִמְלֵל (בבניין פִּעֵל) - אז בהחלט הייתי מוותר על אֻמְלָל (בבניין פֻּעָל); בניין פִּעֵל הוא שימושי בימינו, ואין בבניין פֻּעָל כל משמעות נוספת שאינה גלומה בבניין פִּעֵל.
לפי כללי הכתיב חסר הניקוד יש לאיית את אִמְלֵל בלי יו"ד. רבים וטובים כותבים ביו"ד. במילון אני ממליץ על ניקוד חלקי בכתיב המלא כך: אִמלל. ניתן להתייחס לסוגיה זו בסעיף "מידע נוסף".
שאלת אם לכתוב את אֲמֵלָל. ת: לא.
בכיתוב מתחת לתמונה עדיף: "ילדה אומללה".
דילגת על סעיף "נגזרות" (ויש).
בהצלחה!   דני ב. (שיחה) 20:15, 8 בינואר 2017 (IST)

משוב השופטיםעריכה

הגדרה 1 אינה נכונה. בכל המילונים שבדקתי אומלל מוגדר 'מסכן' בדרגה גבוהה ולא 'חסר אמצעים' או 'חסר מזל' או 'חסר איכויות' (מה זה?). המשפט המדגים מן המקרא מדגים את הפועל אֻמְלַל בבניין פועל עבר ולא את שם התואר (יש פסוק אחד שבו מופיע שם התואר: "חנני ה' כי אֻמלל אני" תהלים ו, ג). אשר למשפט המדגים השלישי: הוא אינו מתאים להגדרה 1 אלא להגדרה 2 לאחר שתדויק. בהגדרה 2 יש לדייק ולומר שמדובר בשם תואר המציין דבר שאין בו רוח חיים והוא חסר ערך, לא מוצלח, כושל וכדומה. בהזדמנות זו כדאי להוסיף גם לערך "מסכן" את המשמעות המושאלת הזאת. כמו כן בדף אמלל יש להוסיף את הפועל אֻמְלַל (בבניין פועל).

אמלל בלשון המקראעריכה

הפרשנים על המקרא מפרשים לשון כרות/קטוע, ולא חסר מזל, אמצעים או איכויות כמו שנכתב, שזה אולי תוצאה - מי שהוא קטוע הוא בד"כ חסר מזל, אמצעים או איכויות. יעויין - 1. רש"י יואל פרק א פסוק יב "הגפן הובישה והתאנה אומללה - נכרתה פסק פריה"

2. אבן עזרא נחמיה פרק ג פסוק לד "האמללים - חברו כי אומלל אני והם לשון כריתה ושברון הגוף מרוב סבל:

3. רד"ק יואל פרק א פסוק י "אומלל - ענין כריתה

4. רד"ק תהלים פרק ו פסוק ג "חנני ה' כי אמלל אני. אמלל תאר, ואף על פי שהוא פתו"ח. וכמוהו: לב הוּתַל הִטָּהוּ (ישעיה מד, כ). והוא ענין תלישה וכריתה, כמו ורבת בנים אֻמְלָלָה (ש"א ב, ה), היהודים הָאֲמֵלָלִים (נחמיה ג, לד), אֻמְלְלָה יֹלֶדֶת השבעה (ירמיה טו, ט), והדומים להם."

5. מצודת דוד ישעיהו פרק כד פסוק ד "אומללה נבלה - נכרתה ונכמשה ארץ ישראל שהוא העיקר להמקומות המיושבות: אמללו - נכרתו גדולי עם הארץ"

6. מצודת ציון שמואל א פרק ב פסוק ה "אמללה - ענין כריתה כמו אומלל אני (שם /תהלים/ ו)"

7. מצודת ציון ישעיהו פרק טז פסוק ח ד "אמלל - ענין כריתה כמו ימולל ויבש (תהלים צ)"

8. מצודת ציון נחום פרק א פסוק ד "אמלל - ענין כריתה כמו כי אמלל אני (תהלים ו)" ועוד-- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי/ת 05.11.2020

חזרה לדף "אמלל".