שב"תעריכה

  1. שיני בנים תקהינה.
  2. שינה בשבת תענוג