ש"מ עריכה

  1. שמע מינא.
  2. שם מספר.
    תיאור כמות סופית. לדוגמה: שש, שבעים.
  3. שם משפחה.