קטגוריה:בגד (שורש)


  • שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. ב־ג־ד א - בגידה.
  2. ב־ג־ד ב - לבוש.

אין דפים או קבצים בקטגוריה