ק"בעריכה

  1. קומה בי"ת.
  2. (במחשבים) קילו בית (גם קילו בייט). בערך אלף בית, וליתר דיוק 1024.