פל"אעריכה

  1. פקדונות לזמנים ארוכים.
    • האוטו הוא פל"א.
  2. פה לאוזן

ראו גםעריכה