ע"כעריכה

  1. עד כאן.
  2. על כורחך, (על כורחי, על כורחו).
  3. על כך.
  4. על כן.

צירופיםעריכה