סדנא דארעא חד הוא

(הופנה מהדף סדנא דארעה חד הוא)

סָדְנָא דְאָרְעָא חַד הוּאעריכה

  1. גזע (יסוד) הארץ אחד הוא, בני האדם דומים ברצונותיהם ובאופים גם אם הם ממקומות שונים ומתנאים אחרים.
    • גם בסין השרים מנצלים את מעמדם לקבלת טובות הנאה, סדנא דארעא חד הוא.

מקורעריכה

  • על פי התלמוד הבבלי: ”אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן התם הוא דסדנא דארעא חד הוא (בבלי, מסכת בבא בתראדף סז, עמוד א). במקור זהו מונח משפטי בעניין השלמת חזקה בקניין, כאשר המכר הוא קרקעות.