1. סטרא דמסאבותא.
  2. סמאל.
  3. (צה"ל) סגן מפקד.
  4. (יחידות מידה) סנטימטר.