נָתַן גָּז עריכה

  1. (סלנג) לחץ על דוושת הבנזין (גז) במכונית.
  2. (סלנג) הסתלק, נעלם, גז.
    • ברגע ששאלתי "מי מוכן לשטוף כלים?" כולם נתנו גז ונעלמו מהשטח.

גיזרון עריכה

  • ביטוי ששורשו בתוצאות הפעולה: לחיצה על דוושת הבנזין מובילה להאצת מהירות המכונית ומכאן, במשמעות משנה, להיעלמות במהירות. הביטוי נפוץ לפחות משנות השישים. הביטוי מופיע במילון עולמי לעברית מדוברת מאת דן בן-אמוץ ונתיבה בן-יהודה, 1972.