נשים דעתן קלה

נָשִׁים דַּעְתָּן קַלָּהעריכה

  1. ניתן להשפיע ביתר קלות על האשה לעומת האיש, נשים משנות דעתן בקלות.

מקורעריכה

  • מובא כמה פעמים בתלמוד באגדה: על פי הסיפור בתלמוד הבבלי מסכת שבת דף לג עמוד ב: "הלכו הוא (שמעון בר יוחאי) ובנו והתחבאו בבית המדרש. כל יום היתה מביאה להם אשתו ככר לחם וקנקן מים ואכלו. אמר לו לבנו: נשים דעתן קלה עליהן, יצערוה ותגלה להם." .
  • בהלכה: איסור יחוד אף עם כמה נשים משום דדעתן קלה קידושין פ ע"ב
  • מעשה בברוריה אשת רבי מאיר שלא קבלה הנחה זו מובא ברש"י ומקורו אינו ידוע.

מידע נוסףעריכה

  • בעת החדשה יש שדורשים מאר זה לשבח כלומר האשה מסוגלת להכיל ולשלוט בנושאים מרובים.

ראו גםעריכה