נספח:משקל קָטָל

נטייהעריכה

קָטָל נפרד נסמך שלי שלךָ שלךְ שלו שלה שלנו שלכם שלכן שלהם שלהן
יחיד קָטָל קְטַל־ קְטָלִי קְטָלְךָ קְטָלֵךְ קְטָלוֹ קְטָלָהּ קְטָלֵנוּ קְטַלְכֶם קְטַלְכֶן קְטָלָם קְטָלָן
רבים משקל קְטָלִים קִטְלֵי־ קְטָלַי קְטָלֶיךָ קְטָלַיִךְ קְטָלָיו קְטָלֶיהָ קְטָלֵינוּ קִטְלֵיכֶם קִטְלֵיכֶן קִטְלֵיהֶם קִטְלֵיהֶן

דוגמאעריכה

קָטָל נפרד נסמך שלי שלךָ שלךְ שלו שלה שלנו שלכם שלכן שלהם שלהן
יחיד מָשָׁל מְשַׁל־ מְשָׁלִי מְשָׁלְךָ מְשָׁלֵךְ מְשָׁלוֹ מְשָׁלָהּ מְשָׁלֵנוּ מְשַׁלְכֶם מְשַׁלְכֶן מְשָׁלָם מְשָׁלָן
רבים מְשָׁלִים מִשְׁלֵי־ מְשָׁלַי מְשָׁלֶיךָ מְשָׁלַיִךְ מְשָׁלָיו מְשָׁלֶיהָ מְשָׁלֵינוּ מִשְׁלֵיכֶם מִשְׁלֵיכֶן מִשְׁלֵיהֶם מִשְׁלֵיהֶן