ני"ועריכה

  1. נרו יאיר ויזרח (איחול ברכה נאמרת לתלמיד בן או ידיד ולא לרב)
    • "י"ז לחדש שמרבים בשמחה התשמ"ז בנ"י יצו"א מע"כ בני וחמדת לבי ועיני חכם ונבון עדיו לגאון ולתפארת הב' משה ני"ו עדי יבא ינון ולו יקהת עמים (שו"ת משנה הלכות חט"ז סי' נא)

ראו גםעריכה