נ"רעריכה

1.נקבה רבים.

לציון מילים שצורת המקור שלהן היא נקבה רבים, למשל: פנים, נקודתיים.

2.נסמך רבים.