נ"ר עריכה

  1. (דקדוק) נקבה רבים.
  2. (דקדוק) נסמך רבים.
  3. (כלכלה) ניירות רכישה.
  4. (ארון הספרים היהודי) נביאים ראשונים.
  5. (יהדות) נטע רבעי.
  6. (יהדות) נר ראשון (של חנוכה).
  7. (תורת הקבלה) נפש רוח.
  8. נחת רוח.

ראו גם עריכה