משתמש:Outcyber/עזרה - פרטי

נספח:משקלים > לניתוח הדקדוקי

קישור חיצוני לאתר שאינו שייך לרשת אתרי ויקימדיה מתקבל בשתי דרכים:
* Microsoft
* http://www.microsoft.com  • (להכניס בדף העריכה הערה עבור עורכים אחרים).

ניתן לפצל ("לשבור")שורה ע"י שימוש ב-
br בלי להתחיל מקטע חדש. ניתן להשתמש באות שין בתוך סוגריים מסולסלים
לצורך זה.

  • טקסט מיושר למרכז (ממורכז).
  • טקסט מיושר לשמאל (מתאים לכתיבת משפט בלועזית).
  • ניתן לסמן טקסט "מחוק", באמצעות קו חוצה וגם לסמן קו תחתי להדגשה. רצוי לא להשתמש ביכולת זו, שמבלבלת עם קישור.
  • להתעלמות מתווי ויקי <u>Html</u> [[קאטה]]
  • קו הפרדה אופקי בין שיחות. ----

טסט קו הפרדה

  1. שם.