תבנית:הדגשה

משמש לסימון מקורות, שלא מתאימה להם תבנית ציטוט קיימת.

למשל, הקוד:
{{הדגשה|"...ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, '''זיכרון''' למעשה בראשית תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים"|(מתוך קידוש לליל שבת)}}

מפיק את התוצאה:
"...ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים" (מתוך קידוש לליל שבת)